Det digitale biblioteket

selvbetjening
Biblioteket tilbyr alle med lånekort eller som kommer til biblioteket tilgang til e-bøker, e-aviser og e-tidsskrifter.

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 15
Lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51

 

Moa bibliotek
Besøk: Amfi Moa Syd, 
Langelandsvegen 35
Tlf: 70 16 45 30