Historikk

.

Ålesund bibliotek (grunnlagt 1872) er det største folkebiblioteket i Møre og Romsdal). Ålesund bibliotek består av hovedbibliotek og Spjelkavik filial.

Hovedbiblioteket tok i bruk nye lokaler i 1980 i forbindelse med bygging av nytt rådhus i Ålesund kommune, og har en sentral beliggenhet i sentrum av byen. Utlånsarealet i 2. etg. er på ca. 1000 m2 og består av barneavdeling, voksenavdeling med avis- og tidsskriftavdeling, lokalsamling og lesesal.

Biblioteket har 13 ansatte (ca. 11 årsverk). I 3. etasje er det kontorer for ansatte ved blioteket, grupperom og møtesal til utleie.

 Hovedbiblioteket

Spjelkavik filial har siden 1979 hatt lokaler (460 m2) i helsehuset på Moa i nærheten av det som har blitt 3 store kjøpesentre og et viktig trafikknutepunkt for indre del av Ålesund by. Filialen har 4 ansatte (3 årsverk).

Innbyggertall for Ålesund kommune pr. 3. kv. 2016: 47 000.

Fra statistikken for 2016

Det samla utlånstallet for 2016 var 131.000
Besøkstallet ligger på ca. 119 000. Tallene gjelder hovedbiblioteket og filialen i Spjelkavik sett under ett.

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: