Historikk

.

Ålesund bibliotek (grunnlagt 1872) er det største folkebiblioteket i Møre og Romsdal og har samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkesbibliotek (etablert 1972).  Ålesund bibliotek består av hovedbibliotek og Spjelkavik filial.

Hovedbiblioteket tok i bruk nye lokaler i 1980 i forbindelse med bygging av nytt rådhus i Ålesund kommune, og har en sentral beliggenhet med bra adkomst i sentrum av byen, selv om vi befinner oss i 2. og 3. etasje i lavblokka i rådhuset. (Magasin i underetasje). Utlånsarealet er på ca. 1000 m2 og består av barneavdeling, voksenavdeling med avis- og tidsskriftavdeling, lokalsamling og lesesal.

Biblioteket har 12 ansatte (vel 10 årsverk). I 3. etasje er det kontorer for ansatte ved Ålesund bibliotek og fjernlånet ved Møre og Romsdal fylkesbibliotek, grupperom og møtesal til utleie.

 Hovedbiblioteket

Spjelkavik filial har siden 1979 hatt lokaler (460 m2) i helsehuset på Moa i nærheten av det som har blitt 3 store kjøpesentre og et viktig trafikknutepunkt for indre del av Ålesund by. Filialen har 4 ansatte (3 årsverk).

Innbyggertall for Ålesund kommune pr. 3. kv. 2016: 47 000.

Fra statistikken for 2016

Det samla utlånstallet for 2016 var 131.000
Besøkstallet ligger på ca. 119 000. Tallene gjelder hovedbiblioteket og filialen i Spjelkavik sett under ett.

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: