Nettlenker

Utdanning

Vis ant.:
ANSA
Informasjon om studiar i utlandet
CVnerden

Et godt alternativ til nettsteder som NAV og Proffice.

Jobbfeber
Veiviser til jobb og utdanning
Legatsiden
Oversikt over støtteordninger i Norge
Lånekassen
Om studiefinansiering
NAV
Den største kunnskapsbasen m.o.t. arbeidsmarknadsspørsmål. Inneheld base over ledige stillingar i heile landet
Nettverksuniversitetet
Nettbasert utdanning på universitet og høgskolenivå
NKS nettstudier
Norgesuniversitetet
Oversikt over arbeidslivsrelatert etter- og vidareutdanning på universitet og høgskolenivå
Samordna opptak
Informasjon om søknad og opptak til universitet og høgskolar, inkl. søkerhandboka
Skolenettet
Ei teneste for elevar, lærarar og skoleleiarar, foreldre og andre som er interesserte i skole og læring.
Sonans utdanning
Nettgymnas
Universities worldwide
Database over universitet i verda
Utdanning.no
Nasjonal portal for utdanning, karriere og læring fra Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet
Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: