Nettlenker

Innvandring

Vis ant.:
IMDI
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM
Mirasenteret
Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn
Ny i Norge
Informasjon til nye innvandrere og asylsøkere om arbeid, norskopplæring, helse, skole m.m.
SEIF
Selvhjelp til innvandrere
UDI
UDIs nettsider. Norsk innvandrings- og flykningepolitikk
Utrop.no
Nettportal for det flerkulturelle Norge

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: