Nettlenker

Offentlig informasjon

Vis ant.:
Bedin
Hvordan starte og drive egen bedrift
Boligportalen
Offentleg vegvisar i lover, reglar, støtteordningar m.m. for boligområdet
Brønnøysundregistrene
Den sentrale register-etaten i Norge
Careerjet
Søkemotor for jobb i hele verden
Domstol.no
Informasjon om domstolene i Norge
Folkehelseinstituttet
Nasjonalt folkehelseinstitutt skal være en pådriver for å bedre befolkningens helse, livskvalitet og rettssikkerhet
Forbrukerportalen
Informasjon frå Forbrukerrådet
Helse Sunnmøre
Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.
Helsenett
Nettsted med vekt på forebyggende helsearbeid drevet av Den norske lægeforening, Norges Apotekerforening og Den norske tannlegeforening
Jobbfeber
Veiviser til yrke og utdanning
Jus.no
Infomasjon om lov og rett i Norge frå Juristenes informasjonssenter.
Kraftprisoversikt
Konkurransetilsynets oversikt over kraftpriser
Lovdata
Gjeldande ajourførte norske lover, sentrale og lokale forskrifter i fulltekst, nyare avgjersler frå Høgsterett
NAV
Ledige stillinger, yrkesveiledning, attføring, pensjon m.m.
Norge.no
Inngang til all offentleg informasjon på internett.
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Arkiv for forskningsdata og formidler av data og datatjenester overfor forskningssektoren
Regjeringen
Informasjonsteneste for regjeringa, departementa og statsministerens kontor. Dokumentasjon i fulltekst, m.a. NOU, Ot.prp., St.prp. og St.meld.
Skipsregistrene NIS/NOR
Internasjonalt og norsk skipsregister og Skipsbyggingsregister.
Statens bygningstekniske etat
Lover og reglar innafor byggjeteknikk. Inneheld også blankettar for byggjesaker
Statens helsetilsyn
Tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: