Kurt Vonnegut – Slaktehus 5, eller Barnekorstoget

.

slaktehus5Kurt Vonnegut skriver en roman om bombingen av Dresden under 2. verdenskrig og det øvrige livet for protagonist Billy Pilgrim. Kurt Vonnegut opplevde selv bombingen som amerikansk krigsfange, og romanen har derfor både selvbiografiske og historiske trekk.

Etter all sannsynlighet opphører i midlertidig disse trekkene til fordel for mere skjønnlitterære når Billy Pilgrim blir bortført av romvesener fra planeten Tralfamador 717 807 000 000 000 000 km borte. Vel fremme blir han utstilt på zoologisk hage sammen med modellen Montana Wildhack. Her skal han skal lære mye av Tralfamadorianerne, blant annet om deres fornektelse av fri vilje og deres likegyldige holdning overfor døden, som henger nøye sammen med deres radikale forståelse av tid:

«Alle øyeblikk, i fortid fremtid og nåtid har alltid eksistert og vil alltid eksistere».

Det kan være en utfordring å skjønne Tralfamadorianerne, og det gir rom for filosofisk diskusjon. Likevel ser Billy ut til å tilegne seg denne lærdommen i et forsøk på å bearbeide - eller finne mening i – krigen og de mange ulykkene han har blitt utsatt for, og det er interessant å se hvordan han lykkes med det.

Kurt Vonnegut lar romanens form være illustrert av det Tralfamadorianske postulatet, hvor tekstens oppbygning og gang stadig skifter mellom nåtid, fortid og fremtid (Billy reiser ufrivillig i tid). Dette gjør romanen rik narratologisk sett, men også noe rotete og lite spennende. Uansett er det et stort og vakkert eksempel på sammenfall mellom form og innhold.

Kurt Vonnegut har skrevet en kort og original historie om 2. verdenskrig som er interessant og utbytterik på flere måter enn én.

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: