Vandrefalken

.

vandrefalkenNoen ganger er det greit med noe helt annet – noe vart og forsiktig, men akk så sterkt. Vandrefalken er ei slik bok.

Jamil Ahmad har vært offentlig tjenestemann i de ugjestmilde grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan. Her er det mye fjell og sand. Det er også mye strid stammer imellom, familiefeider og æresdrap. Ahamd skrev historier mens han tjenestegjorde i disse områdene på 70-tallet. Historien ble liggende helt til han ble oppfordret til å melde seg på en skrivekonkurranse. Resultatet er altså denne tilsynelatende beskjedne romanen. Imponerende forfatterdebut i såpass voksen alder som 78 år.

Romanen er en samling av løsrevne historier som viser levesettet i disse fjellområdene. Vi får presentert konflikter, tradisjoner og myter. Vi møter mennesker som lever et hardt og fattig liv – uendelig langt borte fra vår hverdag – det er beiteområdene til dyrene som styrer deres liv. Det er ikke vanskelig å skjønne at livet blir vanskeligere når grensenekontrollen blir strengere.

Det som binder historiene sammen, er den lille, foreldreløse gutten Tor Baz. I den første historien møter vi han og foreldrene hans som så brutalt blir myrdet rett foran øynene hans. Siden følger vi han, til tider svært perifert, til han som voksen tar til seg ei kone.


Historiene blir fortalt ganske så nøkternt, her blandes hard realisme med det mytiske. Jamil Ahmid skriver med stor innsikt og ømhet til dette landskapet og folket som lever der.

Ei flott, lita bok som det absolutt er verdt å lese.
Sissel

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: