Historien om Vakre jente av Rachel Simon

.

vakrejente- er historien om Lynnie og Homan og deres tornefulle vei til et liv sammen. Samtidig er det historien om hvordan vi behandler / har behandlet de av oss som er litt annerledes.

Lynnie og Homan (nr. 42) er begge beboere ved en stor institusjon. Hun har store lærvansker mens Homan er døv. Begge er de like mye misforstått, både av egen famile, pleiere og samfunnet for øvrig. Sammen rømmer de. Under et uvær søker de ly hos Martha, men her blir de funnet av institusjonens vakter. Homan klarer å flykte, mens Lynnie blir slept ut av huset. Lettere rystet er Martha igjen alene i hjemmet sin – tror hun. Lynnie har lagt igjen sitt kjæreste eie – sitt nyfødte barn.

For meg handler boka om menneskeverd og om kjærlighet - mellom unge elskende og mellom generasjoner. Den handler også om familie - at det ikke bestandig er blodet som bestemmer familiebåndene. Boka handler også om a ta sjansen når du får den. Ikke minst handler den om hvordan vi har sett på, og behandlet de av oss som er litt annerledes: blinde, døve, ”evneveike”. Rett nok foregår handlingen i USA, men vet at de samme holdningene finnes her. Jeg synes boka gir en god historisk framstilling av hvordan disse menneskene har hatt det. Den viser også skammen blant foreldre og søsken.

Samtidig viser den hvor langt den enkelte av oss kan komme bare det blir lagt litt til rette for individuell læring.

Anbefales!
Sissel

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: