Orms veg på berget

.

orms veg

Torgny Lindgren er en av Sveriges mest kjente forfattere. Han er medlem av Det svenske akademiet som deler ut Nobelprisen i litteratur og har sjøl mottatt mange priser for sine bøker. Orms veg på berget (1982) var hans gjennombruddsroman. Den ble innstilt til Nordisk råds litteraturpris.

Handling

Tida er midt på 1800-talet, stedet er Västerbotten i Nord-Sverige. Landskapet består av myr og skog.
Fortellerstemmen tilhører Jani, sønnen på småbruket. Far i huset er død, morfaren sliter for å holde gården skyldfri, og mor har orgelharmoniet å trøste seg med. Bruket blir overtatt av storbonden og handelsmannen Ol Karlsa, senere sønnen Karl Orsa. Familien blir forpaktere på egen gård. Paktet er sentralt i boka og innkreves hvert år. Det føres nøye regnskap over skyld og gjeld. Har man ikke rede penger, tas paktet ut i ytelser. Det er mor Thea, senere datteren Eva, som blir tvunget til å innfri paktet.

Om boka

Romanen er kort, men rommer et helt liv. Hver setning i romanen har betydning. Fortelleren samtaler med Vårherre; religiøs moral og språkbruk er framtredende. Vi har hørt skjebnedramaet mange ganger før, men Lindgren evner å gjøre det nytt. Boka er oversatt til nynorsk av Ivar Eskeland.

Torgny Lindgren har stor kjærlighet til småkårsfolk og får dem til å framstå med humor og varme. Å lese Orms veg på berget gir en lyst til å lese flere bøker av forfatteren.

Liv Randi

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: