En utrolig bra bok for unge folk

.

gravdal andreasDu er 14 1/2, midt i 9. klasse og ganske forvirret over alt som skjer inni deg og rundt deg. Hadde du blitt glad hvis noen hadde spurt deg hva du vil med livet ditt? Vel og merke, hvis den som spør hadde lytta til tankene dine.

Forfatteren av boka, Andreas Gravdal, tror det. Han har erfaring som ungdomsarbeider og håper at lesing av boka kan sette tanker i gang  - og kanskje gode samtaler.

Boka er lettlest og kortfatta med en litt tegneserieaktig layout på mange av sidene. Den er tenkt som en "pausebok". Forfatteren ønsker at leseren tar pause i hverdagsaktivitetene og tenker over livet. Ikke livet til dem omkring deg, ikke de andre, men ditt eget liv.

Kapitteloverskriftene er påstander og små spark til ettertanke, som: "Du må selv finne ut hvem du er og hva du står for, hvis ikke er det noen andre som gjør det", " Verdens viktigste bilde er det du som eier. Ditt eget selvbilde" og "Om du ikke respekterer deg selv og egne grenser, hvorfor skal andre gjøre det?"

Andreas Gravdal skriver om selvrespekt, mestringsfølelse, grensesetting, engasjement, valg og kanskje velge feil. Og valg må du ta hele tiden - alt fra hva du vil spise og drikke, og hvor mye, hvordan du behandler dem rundt deg, om du klarer å si unnskyld, hvordan du svarer dine foreldre, hvor mye du vil trene, hva slags jobb du kan tenke deg.

En artig og frimodig tittel på en bok med et viktig budskap: ta deg tid til å tenke på hvem du er og hva du vil.

Boka passer best for ungdomsskoleelever, men kan med utbytte leses av elever på videregående skole, foreldre og andre som er i lag med ungdom.

Gudrun Refstrup, Fræna folkebibliotek

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: