Cassias valg

.

cassias valg Hva skjer med mennesker som ikke får bestemme noe i livet sitt, alt blir styrt? Til og med dødstidspunkt blir bestemt.Vil menneskene over tid finne seg i det, eller vil noen gjøre opprør?

I denne fremtidsromanen er det funksjonærene som bestemmer alt. Hva du skal spise, når du skal spise, hvem du skal matche eller gifte deg med, hva du skal arbeide med, hvor du kan ferdes og når du skal dø. Alle dør når de blir 80 år. Hele samfunnet er styrt i fra A-Å og ingen har motforestillinger mot det. Blir det gjort opprør, er straffen å bli sendt ut av samfunnet  til de ytre provinsene der livet etter som det blir fortalt, er uholdbart.

Cassia er en ung jente som akkurat har blitt matchet med sin beste venn Xander, og alt er bare glede og lykke helt til Kys ansikt dukker opp på skjermen. Ky er en avviker som egentlig stammer fra de ytre provinsene og dermed ikke har de samme rettene som de innfødte. Cassia blir stilt overfor det vanskelige valget, det trygge liv med Xander eller det farefulle livet sammen med Ky.

Forfatteren Ally Condie skriver lett, underholdende og spennende om hvordan livet kan bli viss vi blir overstyrt, om trygghet, lojalitet og ikke minst kjærlighet.

Fantastisk bok som passer for ungdomstrinnet.

Ann-Mari

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: