Verdens poesidag

Verdens poesidag

21 mars 2018 13:00

(Lagre i kalender)

Ålesund bibliotek, hovedbiblioteket

verdens poesidagÅlesund bibliotek markerer Verdens poesidag 21. mars kl. 13.00. Gjennom World Poetry Day ønsker FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) å støtte og hylle språklig mangfold.

Dagen gir oss en anledning til å fokusere på den muntlige tradisjonen i å framføre dikt og det er også viktig å vise at poesi og dikt ikke er en utdatert kunstform. Nettopp fordi dikt kan romme det ekstremt personlige og samtidig allmenne, kan det fortelle oss noe om det å være menneske.

Bibliotekar Anne Marit vil presentere et utvalg dikt av norske forfattere som har utgitt diktsamlinger det siste året.

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: