Hipp hurra!

.

barneavdeling spjelkavikFrå januar 2015 blir det igjen torsdagsope ved Spjelkavik filial. Den fyrste opne torsdagen blir 8. januar frå 10-16. No kan brukarane i indre bydel sleppe å møte mørklagde lokale og stengt dør på torsdagar. Sidan februar 2013 har filialen halde stengt torsdagar grunna kutt i bibliotekbudsjettet.

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: