LESEOMBUD

.

LeseombudRundt om i landet finnes det nesten tusen frivillige som hver uke leser for folk som ikke kan lese selv, eller som ønsker noen å prate med. For sine tilhørere er leseombudene ukas høydepunkt. Høydepunkter kan det ikke bli for mange av.

Leseombud er et tilbud til de som har problemer med å lese selv - eldre, svaksynte, mennesker med utviklingshemming eller demens eller andre som trenger å høre en godhjertet stemme i hverdagen.

De fleste leseombud leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresenteret eller bibliotek, men noen leser også i private hjem eller fengsler. Ordningen er basert på frivillighet, biblioteket bistår med litteratur og veiledning, institusjonen det leses ved, legger til rette slik at tilbudet når de som trenger det.

Ålesund bibliotek samarbeider i dag med Skarbøvik sjukeheim, Aspøy omsorgssenter og Sanitetshjemmet om denne ordningen.Ta kontakt med Sissel på tlf. 70 16 22 69 eller e-post hvis dette er noe for deg eller noen du kjenner.

Biblioteket har avtale med organisasjonen Leser søker bok som står bak opplegget med "Bok til alle". Mange kommuner rundt om i fylket er i gang med leseombud.

 

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: