“Hvem tror du at du er på biblioteket” - kurskvelder

.

Kurskveld i slektsforkingI tilknytning til slektsforskingsarrangement ved Ålesund bibliotek 2. mars 2013 har vi hatt to kurskvelder med påmeldte deltakere.

Første kurskvelden 13. mars ga en innføring i slektsprogrammet Legacy og praktiske øvinger i å legge data inn i programmet. Arnstein Slinning, DIS Møre og Romsdal, var foredragsholder. Deltakerne hadde med egne pc-er som de lastet programmet ned på og fylte ut data om egen slekt.

Andre kurskvelden 20. mars var viet til digitale slektsforskingskilder. Gunnar Morsund, IKA Møre og Romsdal, viste deltakerne hvordan de kunne finne fram til opplysninger i Digitalarkivet.no.

Kurset var et samarbeid mellom Ålesund bibliotek og Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Det var svært vellykket med 35-40 deltakere begge kurskveldene.

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: