“Hvem tror du at du er på biblioteket” lørdag 2. mars 2013

.

SlektsforskingI kjølvannet av NRK-serien “Hvem tror du at du er” hadde vi et slektsforskingsarrangement ved Ålesund bibliotek 2. mars 2013 kl. 14-16. I 13-tida begynte folk å strømme til, og vi talte 120 tilstedeværende da Ellen Molvær, Møre og Romsdal fylkesbibliotek, åpnet arrangementet.

Innledningsforedraget handlet om å komme i gang med slektsforsking.
Gunnar Morsund, historiker ved IKA Møre og Romsdal, fortalte om ulike typer kilder, fra muntlige kilder til gravminner, kirkebøker, skifteprotokoller og andre digitale kilder.

Arnstein Slinning, DIS Møre og Romsdal, fylte ut kildematerialet med eksempler hentet fra virkelige personer. Han viste også hvordan man kunne legge opplysningene man fant, inn i slektsprogrammet Lagacy.

Knut Slinning Bjørdal, Ålesund bibliotek, fortalte om slektsforkingsmateriale ved Ålesund bibliotek. Han viste til bygdebøker, sogelagsskrift og historier om enkeltslekter. Lokalsamlinga ved Ålesund bibliotek er rikholdig og dekker hele fylket.

Heidi Drageset, Møre og Romsdal fylkesbibliotek, avsluttet ettermiddagen med å vise hvordan man kan finne fram til materialet ved Ålesund bibliotek ved å søke i bibliotekets database/katalog. Hun henviste spesielt til den lokalhistoriske artikkeldatabasen som er under oppbygging. Denne inneholder artikler fra sogelagsskriftene som kommer ut i fylket tilbake til 2004.

Kaffe og kaker ble fortært samtidig som folk kunne melde seg på 2 kurskvelder for å lære å legge inn slektsdata i programmet Legacy og få en mer praktisk tilnærming til de digitale kildene som finnes på nettet. 35 personer meldte seg på begge kurskveldene.

Arrangementet var et samarbeid mellom Ålesund bibliotek og Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Det var svært vellykket!

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: