Eventyrstund

.

EventyrstundEventyrstunda ved hovedbiblioteket er flytta til grunnplanet utanfor Kiwi i Kremmergården i vårhalvåret. -
Vi startar opp onsdag 11. januar kl. 11.00 - 11.30.

Vi ønsker små og store velkommen til eventyrstund

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: