Underskrifter mot nedlegging av filialen

.

Overlevering av underskrifter
På ordførarens kontor.
Foto: Erik Boge
Underskriftene mot nedlegging av Spjelkavik filial vart overlevert til ordførar Bjørn Tømmerdal 1. desember.. Kampanjen samla 1040 underskrifter i perioden 9.11-30.11.2011 og var ein reaksjon på rådmannen sitt framlegg om å legge ned filialen i samband med behandling av budsjettet for 2012.

Det var Harald Haveland som tok initiativ til underskriftskampanjen. I møte med Tømmerdal vektla Haveland at barn og unge står for ein stor andel av utlånet av bøker i Spjelkavik, og at filialen har god beliggenhet nær bussterminal, kjøpesenter og parkeringsplassar.

I møte med ordføraren var også Ingeborg Mjelde tilstades. Som representant for barn og unge var Ester Boge, 9 år, elev ved Spjelkavik barneskole også med på møte. Bystyret i Ålesund behandlar budsjettet i møte 8. desember.
Overlevering av underskrifter
Esther Boge, Aina Mjelde,
Kari Nesdal og Harald Haveland.
Foto: Erik Boge

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: