Om tilskudd til gamle hus

.

temakveldHvordan få støtte til å sette i stand bygninger og andre kulturminner. Tilskuddskveld onsdag 7. juni kl. 19.00
på Ålesund Bibliotek
.

Det kan være dyrt å sette i stand gamle hus hvis arbeidet skal gjøres på samme måte som før i tiden. Samtidig blir resultatet ikke bare vakrere, men ofte mye bedre og mer holdbart enn hvis vi erstatter det gamle med nye og kanskje billigere elementer.

Og ikke minst: de som setter i stand gamle hus med tradisjonsriktige materiale og teknikker kan dekke ekstrautgiftene ved å få støtte fra Kulturminnefondet og andre tilskuddsordninger.

Kulturminnefondet ønsker flere søknader fra Ålesund. Dette betyr at gode prosjekter, bygninger og andre kulturminner i alle materialer og fra alle tidsepoker, stiller sterkt i konkurransen om midler!
I samarbeid med Jugendstilsenteret, Fortidsminneforeningen Sunnmøre Lokallag, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Ålesund Bibliotek inviterer derfor Kulturminnefondet til:

18.30 Representanter for Kulturminnefondet, Jugendstilsenteret, Fortidsminneforeningen, Møre og Romsdal Fylkeskommune og biblioteket gir råd til de som ønsker det. De vil også svare på spørsmål og gi råd i kaffepausene.

19.00 Einar Engen ved Kulturminnefondet forteller om hvilke krav prosjekter bør møte, og om søknadsprosessen

19.45 Kaffepause og spørsmål

20.00 Jorunn Monrad, konservator bygningsvern ved Jugendstilsenteret, gir råd og tips om andre søknadsordninger og om hvordan en søknad bør utformes

20.30 Helge Aarseth forteller om fylkeskommunens støtteordninger til verneverdige hus.

20.40 Fortidsminneforeningen – presentasjon av tilskuddsordninger

20.45 spørsmål og kaffe
Arrangementet er gratis, og påmelding er ikke nødvendig. Vi byr på kaffe og te.

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: