Menneskene bak Rønnebergdynastiet. Sunnmøres utvikling gjennom 200 år

.

Menneskene bak Rnnebergdynastiet Sunnmres utvikling gjnnom 200 r 3 CustomHovedbiblioteket, mandag 14. november kl. 18.00.

"Menneskene bak Rønnebergdynastiet.
Sunnmøres utvikling gjennom 200 år."

Hovedforfatteren Ole M Ellefsen presenterer den nye boka som omhandler sentrale hendelser i Sunnmøre og Ålesunds historie fra 1700 tallet og fram til i dag.

Ålesund Rotary ønsker sammen med styreledelsen i stiftelsen til Rønnebergfamilien å presenter boka på Ålesund bibliotek, hovedbiblioteket mandag 14.november kl.18.00.

Gratis og åpent for alle!

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: