Har du ein forfattar i magen?

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Bjørnsonfestivalen og Dei nynorske festspela inviterer til skrivekonkurranse i høve Bokåret 2019. Sjanger: novelle. Tema og målform: valfritt. To klasser: 13-20 år og vaksne.  Alle som er busette i Møre og Romsdal kan sende inn tekstar, med unntak av profesjonelle forfattarar som har publisert tekstar på større norske forlag. Lengda på novella skal vere maksimalt 2000 ord. Kvar deltakar kan berre sende inn ei novelle.

Teksten skal sendast til innan 5. august 2019. Merk med namn, alder og adresse. Vinnarane blir annonsert under Bjørnsonfestivalen 4. - 8. september 2019.

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51