Ålesund fengselsbibliotek 1 år

I disse dager feirer fengselsbiblioteket i Ålesund 1 år. Det startet som en avdeling av Ålesund bibliotek i 2018 med 1 åpningsdag pr. uke. Fra 2019 er det åpent 2 ganger i uka. Det er et populært tilbud og godt besøkt av de innsatte.

I 2018 var gjennomsnittlig utlån pr. innsatt 70 bøker/musikk-cd-er. Det er stort utlån av musikk i tillegg til bøker, mye fordi de innsatte ikke har tilgang til internett og strømming og kan ikke se film. Spesielt etterspurt litteratur er krim/spenning og true crime. Men - det lånes et bredt spekter av litteratur, og mye av det lånes inn fra Det Flerspråklige bibliotek.

Her kan du høre lokalradiosendinga 19. februar om saken og Nytt i ukas reportasje fra fengselet 20. februar.

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51