Leseåret i februar

I februar er temaet for Leseåret 2019 DIKT. Utfordringa til deg er å lese ei diktsamling. Vi har plukka ut desse titlane som eksempel på kva du kan lese:

Flink, Jon Øystein: Roger
Haagensen, Nils-Øivind: God morgon og god natt
Kaldhol, Marit: Den einaste kjolen
Kleiva, Anna: Drikkeviser frå Paris
Myklebust, Hilde: Kvar ein fugl
Orten, Øystein: Kjensla av at det ikkje regnar andre stader enn her
Riise, Charlotte: Eg treng tid til å sakne deg
Storrusten, Kristin: Barsel
Ødegård, Knut: Tida er inne

 

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51