Åpning av Moa bibliotek

Moa bibliotek ble høytidelig åpnet av ordfører Eva Vinje Aurdal 1. november kl. 12. Etter snart 40 år i Moa helsehus flyttet bibliotekfilialen inn i Amfi Moa Syd. Kultursjef Oskar Skulstad og leder i Norsk bibliotekforening, Mariann Schjeide markerte også åpninga, og forfatter Marit Kaldhol og musiker Jøran Hatten hadde kulturinnslag.

Mange hadde tatt turen for å overvære åpninga av det flotte nye biblioteket.

Moa bibliotek åpner
Moa bibliotek åpner

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51